Specma Hydraulik

Under juli 2012 påbörjade Specma en stor omställning då de lämnade sina gamla lokaler på Björnavägen för flytt till betydligt större ytor på Hägglundsområdet. Efter mycket arbete och stora investeringar kunde de vid juletid blicka tillbaka på en synnerligen väl omställning av nya
lokaler. Kort efter flytten beslöt företaget centralt att skära ned verksamheter på två andra orter i landet. Det innebar att Specma Örnsköldsvik fick överta delar av den produktionen vilket ledde till att
man på kort tid behövde tillsätta ca 50 tjänster och snabbt se över kapaciteten. Mycket glädjande för både området och hela orten.

NYHETER

2015-03-24
Vi vill även passa på att välkomna Nynäs Tak som flyttade in på Hägglundsområdet...
2015-03-24
Sedan 1 februari drivs anrika BOs Restaurang på Hägglundsområdet av ny ägare. Ef...
2015-03-24
 Konsultföretagen Goodtech, Inlandsluft och IBC Nord som i flera stycken re...
2013-04-10
När BAE Systems Hägglunds AB bestämde sig för att modernisera sin till ytan någo...
2013-03-02
BAE Systems Hägglunds AB är vår största hyresgäst och hyr lokaler på flera ...