Takskottning

Med all snö som nu fallit måste vi skotta våra yttertak.
Vi har en takyta motsvarande 11st fullstora fotbollsplaner eller om ni så vill 300st padelbanor.
Arbetena pågår såväl dag som kvällar tills vi har läget under kontroll.
Som mest lossas 2 kubikmeter  snö per minut ner från taken som sedan skall lastas undan och transporteras på tipp.
Stor vikt läggs naturligtvis på säkerheten för de som utför sitt jobb på taken.

Registration

Forgotten Password?