Axcell Fastighetspartner, ny hyresgäst

Axcell växer och startar upp nytt regionbolag i Norra Sverige. Regionen sträcker sig från Dalälven och norrut med en första etablering i Örnsköldsvik.

Vi är i och med detta väldigt glada över att få välkomna Magnus Lundberg, teknisk förvaltare och Lars-Göran Nilsson, projektledare/uthyrare till Axcell Fastighetspartner. Vi är övertygade om att Magnus och Lars-Göran med sin lokalkännedom, branscherfarenhet och tillväxtfokus kommer att bidra till regionen på ett framgångsrikt sätt.

Axcells första uppdrag i Norrland är att anpassa, driva och hyra ut Hägglundsområdet i Örnsköldsvik. Hägglundsfastigheten består av 56.000kvm flexibla lokaler fördelat på kontor, lager, industriyta och datahall. För mer info hänvisar vi till hagglundsomradet.se

– Att vi kan starta verksamhet i Norrland är strategiskt viktigt för oss då vi har kunder med verksamhet i hela Sverige. Vi kommer att höja vår kvalité samt ha möjlighet att ta större uppdrag , säger Axcells VD Johan Markusson.

http://www.axcell.se/

Registration

Forgotten Password?