Detaljplaneändringen är äntligen klar

Efter snart ett års fördröjning är detaljplaneändringen äntligen klar och vunnit laga kraft.
Vi tackar Tyrens för ett väl utfört arbete, vilka vi anlitade i våras för att få progress på detaljplanearbetet.
Nu står förhoppningen till att våra sökta bygglov kan hanteras på ett effektivt sätt så våra nya hyresgäster, Nordemans Jern/ Bolist, Totalpadelcenter, StarGym och Humanresurs snart kan slå upp sina portar.

Detta öppnar även upp för nya spännande etableringar.

Registration

Forgotten Password?