Grön byggnad

En stor nyhet är att vi lyckats förbättra energi klassificering för vår fastighet på Hägglundsområdet.
Vi går från Energiklass C till B vilket innebär ett stort bidrag till NP3´s gröna portfölj.
Detta är frukten av många års målinriktat energi effektiviseringsarbete.
Noggrann energi mätning gör att vi nu kan särskilja produktions energier från fastighetsdriften.

Registration

Forgotten Password?