Hägglundsfastigheterna AB förvaltar

Inom Hägglundsområdet finns allt som du som hyresgäst behöver. Förutom lokaler kan vi bistå med både teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.

Från den 7 februari 2013 är det Hägglundsfastigheterna AB som äger och förvaltar.

Registration

Forgotten Password?