Hägglundsområdet växer med nya kontor

Vi har nöjet att meddela att vi nu har förvärvat en fin kontorslokal i direkt anslutning till vår anläggning.
Denna passar fint in att integreras i Hägglundsområdet då vi för närvarande har brist på vakanta kontorslokaler.

Registration

Forgotten Password?