Nynäs Tak

Vi vill även passa på att välkomna Nynäs Tak som flyttade in på Hägglundsområdet under 2014. Företaget hyr en fristående byggnad med garage/förråd inom vårt område. Som företagsnamnet antyder sysslar de bl.a. med takomläggningar och avvattning.

Registration

Forgotten Password?