Regionen öppnar Nytt vaccinationscentra

Region Västernorrland har har valt att flytta in till oss i Gula villan och öppna ett nytt vaccinations centra för kommunens medborgare.
Vi har haft förmånen att anpassa lokalerna så de blivit ändamålsenliga för deras verksamhet, och önskar dem varmt välkomna!

Registration

Forgotten Password?