Välkommen Goodtech, Inlandsluft och IBC Nord!

Konsultföretagen Goodtech, Inlandsluft och IBC Nord som i flera stycken redan samarbetar beslöt under hösten 2014 att även samlokalisera sina respektive kontor. De fann en större kontorslokal på Hägglundsområdet som man beslöt dela upp mellan sig. Det innebär gemensam entré och fikarum men separata kontorsutrymmen. Perfekt! Vi hälsar dem välkomna och hoppas de ska trivas bra!

Registration

Forgotten Password?