Vi installerar solceller

Vi installerar nu solceller och installationen är fördelad på fyra byggnader varav två enheter på tak och två enheter på fasad om 1350st paneler av fabrikat  Longi med växelriktare av fabrikat Huawei. Allt till en kostnad om c:a 4,5mkr. Detta är hittills så vitt vi vet Örnsköldsviks enskilt största solcellsanläggning.

Toppeffekten ligger på 499kvp och beräknas årligen producera ~415Mwh, vilket i sin tur reducerar klimatpåverkan med ~195ton koldioxid per år. Sol produktionen kommer att täcka cirka 9 procent av fastighetens totala elbehov. I tillägg frigör vi motsvarande elenergi till den f.n. plågade elmarknaden.

Investeringen beräknas ha en break-even på c:a 8-9år, men går fortare om elpriset stiger.

Entreprenörer för utförandet är Eitech i samarbete med Umeåföretaget Solelexperten.

Registration

Forgotten Password?